$196 Hàng triệu

xuất khẩu 3743 of 5026
2008
2017

1,42

Độ phức tạp của sản phẩm 277 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3743 and the 277 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($40,6 Hàng triệu), Đức ($37,1 Hàng triệu), Trung Quốc ($31,2 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($22,5 Hàng triệu) và Hà Lan ($22 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($24,3 Hàng triệu), Hà Lan ($20,9 Hàng triệu), Bangladesh ($18,4 Hàng triệu), Ấn Độ ($17,9 Hàng triệu) và Uzbekistan ($16,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites