$289 Hàng triệu

xuất khẩu 3383 of 5026
2008
2017

1,52

Độ phức tạp của sản phẩm 207 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3383 and the 208 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($60,3 Hàng triệu), Đức ($56,3 Hàng triệu), Ý ($51,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($28 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($20,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($27,6 Hàng triệu), Thái Lan ($27,1 Hàng triệu), Việt Nam ($19,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($16 Hàng triệu) và Ấn Độ ($15,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites