$1,22 tỷ

xuất khẩu 1719 of 5026
2008
2017

0,699

Độ phức tạp của sản phẩm 1397 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1719 and the 1397 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($352 Hàng triệu), Ý ($227 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($82,8 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($70,8 Hàng triệu) và Trung Quốc ($66,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($177 Hàng triệu), Nga ($73,6 Hàng triệu), Mexico ($52,5 Hàng triệu), Đức ($44,8 Hàng triệu) và Ba Lan ($44,8 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites