$276 Hàng triệu

xuất khẩu 3430 of 5026
2008
2017

0,691

Độ phức tạp của sản phẩm 1410 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3430 and the 1409 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($98,8 Hàng triệu), Ý ($40,9 Hàng triệu), Hà Lan ($17,5 Hàng triệu), Đức ($15 Hàng triệu) và Đan Mạch ($13,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($21,3 Hàng triệu), Nga ($13,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($12,1 Hàng triệu), Indonesia ($12 Hàng triệu) và Việt Nam ($11,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites