$6,37 tỷ

xuất khẩu 405 of 1221
2008
2017

1,03

Độ phức tạp của sản phẩm 187 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 405 and the 186 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,08 tỷ), Đức ($1,03 tỷ), Ý ($935 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($446 Hàng triệu) và Pháp ($429 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,02 tỷ), Đức ($375 Hàng triệu), Trung Quốc ($280 Hàng triệu), Mexico ($258 Hàng triệu) và Pháp ($240 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites