$780 Hàng triệu

xuất khẩu 2264 of 5026
2008
2017

0,818

Độ phức tạp của sản phẩm 1134 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2264 and the 1135 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($238 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($116 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($93 Hàng triệu), Trung Quốc ($59,5 Hàng triệu) và Ý ($45,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($109 Hàng triệu), Đức ($50,6 Hàng triệu), Trung Quốc ($47,7 Hàng triệu), Pháp ($43,6 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($42,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites