$993 Hàng triệu

xuất khẩu 876 of 1221
2008
2017

1,3

Độ phức tạp của sản phẩm 99 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 876 and the 98 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($300 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($167 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($109 Hàng triệu), Trung Quốc ($63,9 Hàng triệu) và Ý ($56,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($144 Hàng triệu), Đức ($84,7 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($58 Hàng triệu), Pháp ($56,3 Hàng triệu) và Trung Quốc ($53,7 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites