$1,79 tỷ

xuất khẩu 1354 of 5026
2008
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 260 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1354 and the 260 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($352 Hàng triệu), Phần Lan ($304 Hàng triệu), Trung Quốc ($180 Hàng triệu), Ý ($129 Hàng triệu) và Áo ($113 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($240 Hàng triệu), Trung Quốc ($201 Hàng triệu), Đức ($140 Hàng triệu), Ý ($84,9 Hàng triệu) và Thụy Điển ($70,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites