$923 Hàng triệu

xuất khẩu 2040 of 5026
2008
2017

0,654

Độ phức tạp của sản phẩm 1468 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2040 and the 1469 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($221 Hàng triệu), Ý ($173 Hàng triệu), Thụy Điển ($132 Hàng triệu), Trung Quốc ($97,9 Hàng triệu) và Phần Lan ($95,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($158 Hàng triệu), Nga ($105 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($77,7 Hàng triệu), Indonesia ($69,9 Hàng triệu) và Mexico ($49,7 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites