$1,26 tỷ

xuất khẩu 1685 of 5026
2008
2017

0,817

Độ phức tạp của sản phẩm 1136 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1685 and the 1136 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($164 Hàng triệu), Hà Lan ($138 Hàng triệu), Đức ($136 Hàng triệu), Canada ($92,4 Hàng triệu) và Đan Mạch ($87,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($224 Hàng triệu), Đức ($102 Hàng triệu), Hà Lan ($73,9 Hàng triệu), Phần Lan ($57,2 Hàng triệu) và Thụy Điển ($50,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites