$498 Hàng triệu

xuất khẩu 2772 of 5026
2008
2017

0,74

Độ phức tạp của sản phẩm 1302 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2772 and the 1297 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($77,1 Hàng triệu), Đức ($76,9 Hàng triệu), Hà Lan ($73,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($48,7 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($45,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($86,2 Hàng triệu), Hà Lan ($37,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($24,3 Hàng triệu), Malaysia ($20,6 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($20,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites