$2,68 tỷ

xuất khẩu 1002 of 5026
2008
2017

1,16

Độ phức tạp của sản phẩm 577 of 5026
2008
2017

FIN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

RUS

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1002 and the 578 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Phần Lan ($368 Hàng triệu), Hà Lan ($316 Hàng triệu), Canada ($297 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($252 Hàng triệu) và Đức ($251 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nga ($418 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($405 Hàng triệu), Đức ($196 Hàng triệu), Pháp ($138 Hàng triệu) và Úc ($93,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites