$4,93 tỷ

xuất khẩu 568 of 5026
2008
2017

0,902

Độ phức tạp của sản phẩm 978 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 568 and the 977 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,02 tỷ), Ý ($567 Hàng triệu), Đức ($449 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($411 Hàng triệu) và Pháp ($258 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($493 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($404 Hàng triệu), Ý ($310 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($261 Hàng triệu) và Pháp ($242 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites