$1,48 tỷ

xuất khẩu 1538 of 5026
2008
2017

0,616

Độ phức tạp của sản phẩm 1554 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1538 and the 1554 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($270 Hàng triệu), Đức ($182 Hàng triệu), Ý ($135 Hàng triệu), Canada ($109 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($97,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($331 Hàng triệu), Hà Lan ($104 Hàng triệu), Đức ($102 Hàng triệu), Trung Quốc ($71,7 Hàng triệu) và Pháp ($67,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites