$17,2 tỷ

xuất khẩu 186 of 1221
2008
2017

1,8

Độ phức tạp của sản phẩm 24 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 186 and the 24 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($3,46 tỷ), Trung Quốc ($2,04 tỷ), Hoa Kỳ ($1,85 tỷ), Ý ($1,37 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,21 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,29 tỷ), Pháp ($1,19 tỷ), Vương quốc Anh ($997 Hàng triệu), Đức ($980 Hàng triệu) và Hà Lan ($918 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites