$874 Hàng triệu

xuất khẩu 2118 of 5026
2008
2017

-0,046

Độ phức tạp của sản phẩm 2743 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2118 and the 2742 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($142 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($100 Hàng triệu), Đức ($89,8 Hàng triệu), Ý ($82,7 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($39,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($152 Hàng triệu), Trung Quốc ($66,4 Hàng triệu), Canada ($53,7 Hàng triệu), Đức ($34,4 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($34 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites