$3,41 tỷ

xuất khẩu 808 of 5026
2008
2017

1,09

Độ phức tạp của sản phẩm 679 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 808 and the 679 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($641 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($530 Hàng triệu), Trung Quốc ($453 Hàng triệu), Ý ($315 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($148 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($365 Hàng triệu), Trung Quốc ($272 Hàng triệu), Pháp ($220 Hàng triệu), Hà Lan ($164 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($163 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites