$4,04 tỷ

xuất khẩu 531 of 1221
2008
2017

1,27

Độ phức tạp của sản phẩm 110 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 531 and the 110 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,42 tỷ), Đức ($649 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($320 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($210 Hàng triệu) và Hà Lan ($147 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($701 Hàng triệu), Đức ($288 Hàng triệu), Hà Lan ($206 Hàng triệu), Pháp ($176 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($155 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites