$27 tỷ

xuất khẩu 121 of 1221
2008
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 114 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 121 and the 114 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($7,05 tỷ), Ý ($5,7 tỷ), Trung Quốc ($2,16 tỷ), Ba Lan ($985 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($864 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,66 tỷ), Đức ($1,75 tỷ), Pháp ($1,56 tỷ), Trung Quốc ($1,42 tỷ) và Vương quốc Anh ($1,06 tỷ).

là xuất khẩu lớn nhất của San Marino.

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites