$8,21 tỷ

xuất khẩu 334 of 5026
2008
2017

1,5

Độ phức tạp của sản phẩm 217 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 334 and the 217 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,69 tỷ), Hoa Kỳ ($1,44 tỷ), Sơn mài Nhật ($794 Hàng triệu), Trung Quốc ($701 Hàng triệu) và Pháp ($575 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($918 Hàng triệu), Trung Quốc ($887 Hàng triệu), Đức ($506 Hàng triệu), Pháp ($435 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($287 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites