$5,19 tỷ

xuất khẩu 539 of 5026
2008
2017

1,26

Độ phức tạp của sản phẩm 447 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 539 and the 447 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($975 Hàng triệu), Đức ($880 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($665 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($638 Hàng triệu) và Trung Quốc ($415 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($892 Hàng triệu), Đức ($407 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($340 Hàng triệu), Hà Lan ($239 Hàng triệu) và Pháp ($235 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites