$5,96 tỷ

xuất khẩu 480 of 5026
2008
2017

1,28

Độ phức tạp của sản phẩm 423 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 480 and the 423 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,23 tỷ), Hoa Kỳ ($984 Hàng triệu), Trung Quốc ($674 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($602 Hàng triệu) và Ý ($325 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,18 tỷ), Trung Quốc ($562 Hàng triệu), Đức ($420 Hàng triệu), Mexico ($322 Hàng triệu) và Canada ($235 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites