$4,11 tỷ

xuất khẩu 677 of 5026
2008
2017

0,769

Độ phức tạp của sản phẩm 1235 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 677 and the 1236 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($770 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($629 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($528 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($252 Hàng triệu) và Trung Quốc ($216 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($767 Hàng triệu), Trung Quốc ($534 Hàng triệu), Đức ($350 Hàng triệu), Canada ($183 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($179 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites