$5,22 tỷ

xuất khẩu 536 of 5026
2008
2017

0,912

Độ phức tạp của sản phẩm 954 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 536 and the 954 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($819 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($794 Hàng triệu), Trung Quốc ($462 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($339 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($286 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,22 tỷ), Đức ($429 Hàng triệu), Trung Quốc ($377 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($215 Hàng triệu) và Canada ($206 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites