$19,5 tỷ

xuất khẩu 168 of 1221
2008
2017

0,998

Độ phức tạp của sản phẩm 203 of 1221
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 168 and the 203 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($3,15 tỷ), Hoa Kỳ ($2,35 tỷ), Trung Quốc ($2,05 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,72 tỷ) và Đan Mạch ($842 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($4,35 tỷ), Đức ($1,98 tỷ), Trung Quốc ($1,51 tỷ), Vương quốc Anh ($858 Hàng triệu) và Pháp ($665 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites