$15,1 tỷ

xuất khẩu 158 of 5026
2008
2017

1,64

Độ phức tạp của sản phẩm 151 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 158 and the 151 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($3,76 tỷ), Đức ($1,93 tỷ), Ý ($1,56 tỷ), Thụy Sĩ ($1,18 tỷ) và Sơn mài Nhật ($963 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,22 tỷ), Ý ($1,05 tỷ), Pháp ($888 Hàng triệu), Mexico ($829 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($722 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites