$31,5 tỷ

xuất khẩu 69 of 5026
2008
2017

1,51

Độ phức tạp của sản phẩm 214 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 69 and the 214 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($12,6 tỷ), Vương quốc Anh ($3,94 tỷ), Pháp ($3,51 tỷ), Đức ($1,92 tỷ) và Sơn mài Nhật ($1,28 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($5 tỷ), Đức ($4,72 tỷ), Vương quốc Anh ($4,06 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,87 tỷ) và Hồng Kông ($1,97 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites