$1,36 tỷ

xuất khẩu 1615 of 5026
2008
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 709 of 5026
2008
2017

CAN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1615 and the 709 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Canada ($854 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($123 Hàng triệu), Pháp ($77,2 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($73,4 Hàng triệu) và Singapore ($51,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($577 Hàng triệu), Pháp ($131 Hàng triệu), Đức ($110 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($72,7 Hàng triệu) và Canada ($60,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites