$39,6 tỷ

xuất khẩu 51 of 5026
2008
2017

0,565

Độ phức tạp của sản phẩm 1652 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 51 and the 1652 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($9 tỷ), Vương quốc Anh ($8,66 tỷ), Pháp ($3,54 tỷ), Đức ($3,36 tỷ) và Hồng Kông ($2,57 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($5,44 tỷ), Pháp ($5,06 tỷ), Trung Quốc ($4,33 tỷ), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($2,95 tỷ) và Hồng Kông ($2,62 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites