$100 tỷ

xuất khẩu 17 of 1221
2008
2017

0,626

Độ phức tạp của sản phẩm 375 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 17 and the 375 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($28,3 tỷ), Vương quốc Anh ($14,9 tỷ), Pháp ($9,1 tỷ), Đức ($8,31 tỷ) và Canada ($4,48 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($11,8 tỷ), Đức ($8,88 tỷ), Vương quốc Anh ($7,77 tỷ), Hoa Kỳ ($7,33 tỷ) và Trung Quốc ($6,82 tỷ).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites