$1,88 tỷ

xuất khẩu 1320 of 5026
2008
2017

-0,86

Độ phức tạp của sản phẩm 3920 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1320 and the 3919 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($479 Hàng triệu), Oman ($207 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($189 Hàng triệu), Singapore ($171 Hàng triệu) và Ấn Độ ($158 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($187 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($158 Hàng triệu), Singapore ($148 Hàng triệu), Brazil ($119 Hàng triệu) và Philippines ($94,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites