$2,88 tỷ

xuất khẩu 950 of 5026
2008
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 773 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 950 and the 773 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($710 Hàng triệu), Trung Quốc ($453 Hàng triệu), Đức ($309 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($188 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($152 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($221 Hàng triệu), Việt Nam ($216 Hàng triệu), Đức ($164 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($140 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($123 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites