$558 Hàng triệu

xuất khẩu 2650 of 5026
2008
2017

1,21

Độ phức tạp của sản phẩm 521 of 5026
2008
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IDN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2650 and the 522 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($85,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($69 Hàng triệu), Đức ($67,2 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($64 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($59,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Indonesia ($45,9 Hàng triệu), Gà tây ($39,6 Hàng triệu), Ai Cập ($35,5 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($29,7 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($27,5 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites