$24,8 Hàng triệu

xuất khẩu 4781 of 5026
2008
2017

0,91

Độ phức tạp của sản phẩm 962 of 5026
2008
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

ITA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4781 and the 962 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($6,95 Hàng triệu), Phần Lan ($4,36 Hàng triệu), Đức ($4,13 Hàng triệu), Hà Lan ($3,33 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($1,36 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($7,58 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($7,02 Hàng triệu), Oman ($3,61 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($1,68 Hàng triệu) và Trung Quốc ($1,17 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites