$237 Hàng triệu

xuất khẩu 3578 of 5026
2008
2017

0,314

Độ phức tạp của sản phẩm 2130 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

VNM

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3578 and the 2131 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($76,1 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($55,9 Hàng triệu), Ấn Độ ($13,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($13,5 Hàng triệu) và Ý ($10,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Việt Nam ($23,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($23 Hàng triệu), Indonesia ($20,6 Hàng triệu), Trinidad và Tobago ($16,6 Hàng triệu) và Philippines ($13,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites