$4,43 tỷ

xuất khẩu 500 of 1221
2008
2017

0,365

Độ phức tạp của sản phẩm 491 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

PAK

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 500 and the 491 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($1,1 tỷ), Nam Triều Tiên ($883 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($316 Hàng triệu), Đức ($286 Hàng triệu) và Nga ($216 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pakistan ($273 Hàng triệu), Indonesia ($265 Hàng triệu), Algeria ($208 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($191 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($184 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites