$3,19 tỷ

xuất khẩu 861 of 5026
2008
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 374 of 5026
2008
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 861 and the 374 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($994 Hàng triệu), Thụy Điển ($878 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($437 Hàng triệu), Đức ($287 Hàng triệu) và Pháp ($279 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($547 Hàng triệu), Ukraina ($496 Hàng triệu), Trung Quốc ($379 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($167 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($160 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites