$44 Hàng triệu

xuất khẩu 4649 of 5026
2008
2017

1,93

Độ phức tạp của sản phẩm 44 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

NLD

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4649 and the 44 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($25,3 Hàng triệu), Hà Lan ($9,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,32 Hàng triệu), Pháp ($1,11 Hàng triệu) và Thái Lan ($666 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($26,7 Hàng triệu), Pháp ($4,97 Hàng triệu), Đức ($4,02 Hàng triệu), Indonesia ($995 Hàng ngàn) và Nga ($601 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites