$935 Hàng triệu

xuất khẩu 2031 of 5026
2008
2017

0,978

Độ phức tạp của sản phẩm 831 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2031 and the 831 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($224 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($103 Hàng triệu), Trung Quốc ($95,4 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($58,2 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($52,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($94,8 Hàng triệu), Đức ($90,7 Hàng triệu), Ý ($47 Hàng triệu), Pháp ($40,3 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($34,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites