$2,82 tỷ

xuất khẩu 613 of 1221
2008
2017

0,982

Độ phức tạp của sản phẩm 215 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 613 and the 215 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($944 Hàng triệu), Khác Á ($780 Hàng triệu), Đức ($277 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($137 Hàng triệu) và Ấn Độ ($123 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($578 Hàng triệu), Đức ($223 Hàng triệu), Pháp ($140 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($118 Hàng triệu) và Trung Quốc ($102 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites