$2,18 tỷ

xuất khẩu 681 of 1221
2008
2017

0,329

Độ phức tạp của sản phẩm 506 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 681 and the 506 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($749 Hàng triệu), Đức ($330 Hàng triệu), Khác Á ($186 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($118 Hàng triệu) và Thụy Điển ($91,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($389 Hàng triệu), Đức ($159 Hàng triệu), Pháp ($99 Hàng triệu), Singapore ($97,1 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($84,7 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites