$588 Hàng triệu

xuất khẩu 2585 of 5026
2008
2017

1,32

Độ phức tạp của sản phẩm 370 of 5026
2008
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2585 and the 370 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($268 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($95,3 Hàng triệu), Canada ($63,9 Hàng triệu), Trung Quốc ($41 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($36,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($95,1 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($56,4 Hàng triệu), Singapore ($42,4 Hàng triệu), Đức ($36,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($34 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites