$3,95 tỷ

xuất khẩu 537 of 1221
2008
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 125 of 1221
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 537 and the 124 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($956 Hàng triệu), Đức ($564 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($515 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($255 Hàng triệu) và Ý ($226 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($776 Hàng triệu), Đức ($309 Hàng triệu), Trung Quốc ($159 Hàng triệu), Hà Lan ($146 Hàng triệu) và Pháp ($140 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites