$984 Hàng triệu

xuất khẩu 1959 of 5026
2008
2017

2,29

Độ phức tạp của sản phẩm 12 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1959 and the 12 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($326 Hàng triệu), Áo ($149 Hàng triệu), Trung Quốc ($133 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($62,4 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($59,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($241 Hàng triệu), Trung Quốc ($126 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($110 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($72,8 Hàng triệu) và Áo ($53,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites