$12,2 Hàng triệu

xuất khẩu 4868 of 5026
2008
2017

0,538

Độ phức tạp của sản phẩm 1699 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4868 and the 1700 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($2,41 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($1,61 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($894 Hàng ngàn), Canada ($805 Hàng ngàn) và Ba Lan ($798 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,94 Hàng triệu), Đức ($1,74 Hàng triệu), Ý ($1,37 Hàng triệu), Estonia ($986 Hàng ngàn) và Brazil ($795 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites