$114 Hàng triệu

xuất khẩu 4187 of 5026
2008
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 468 of 5026
2008
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4187 and the 468 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($40,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($16,7 Hàng triệu), Đức ($11,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($9,2 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($9,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($12,5 Hàng triệu), Ấn Độ ($11,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($9,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($8,7 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($8,61 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites