$24 tỷ

xuất khẩu 96 of 5026
2008
2017

0,811

Độ phức tạp của sản phẩm 1149 of 5026
2008
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 96 and the 1149 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($4,54 tỷ), Trung Quốc ($3,79 tỷ), Hoa Kỳ ($3,11 tỷ), Pháp ($1,36 tỷ) và Nam Triều Tiên ($1,24 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,14 tỷ), Đức ($2,77 tỷ), Vương quốc Anh ($1,75 tỷ), Mexico ($1,46 tỷ) và Canada ($1,46 tỷ).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites