$1,17 tỷ

xuất khẩu 839 of 1221
2008
2017

1,08

Độ phức tạp của sản phẩm 173 of 1221
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 839 and the 173 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($382 Hàng triệu), Đức ($341 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($88,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($51,5 Hàng triệu) và Pháp ($49,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($154 Hàng triệu), Pháp ($104 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($94,5 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($86,4 Hàng triệu) và Ý ($86,1 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites