$715 Hàng triệu

xuất khẩu 2361 of 5026
2008
2017

1,4

Độ phức tạp của sản phẩm 300 of 5026
2008
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2361 and the 301 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($171 Hàng triệu), Đức ($131 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($110 Hàng triệu), Thụy Điển ($75 Hàng triệu) và Áo ($60,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($145 Hàng triệu), Đức ($117 Hàng triệu), Ý ($42,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($41,6 Hàng triệu) và Mexico ($40,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites