$1,56 tỷ

xuất khẩu 1477 of 5026
2008
2017

1,23

Độ phức tạp của sản phẩm 491 of 5026
2008
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

GBR

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1477 and the 491 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($692 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($177 Hàng triệu), Đức ($160 Hàng triệu), Áo ($126 Hàng triệu) và Ý ($114 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Vương quốc Anh ($211 Hàng triệu), Pháp ($179 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($173 Hàng triệu), Đức ($142 Hàng triệu) và Trung Quốc ($123 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS07.

Trade

More on from our other sites